Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1587

123456789
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 KLAUZULA INFORMACYJNA LUBUSKIE - 2022-04-09 Zobacz
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 4 grudnia 2020 roku MAZOWIECKIE 2 wolne stanowiska pracy ds. obsługi organizacyjnej Starosty i Wicestarosty oraz organizacji obsługi interesantów przez Starostę i Wicestarostę w Wydziale Organizacyjno – Prawnym 2020-12-14 Zobacz
3 Adiunkt 
w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości LUBELSKIE adiunkt 2022-08-25 Zobacz
4 Adiunkt - Instytut Historii LUBELSKIE adiunkt 2022-07-05 Zobacz
5 Adiunkt - Katedra Metod Badawczych Zarządzania LUBELSKIE adiunkt 2022-08-30 Zobacz
6 Adiunkt - Katedra Hispanistyki LUBELSKIE adiunkt 2022-07-29 Zobacz
7 Adiunkt - Katedra Hydrologii i Klimatologii LUBELSKIE adiunkt 2022-07-12 Zobacz
8 Adiunkt w Katedrze Lingwistyki Stosowanej LUBELSKIE adiunkt 2022-07-08 Zobacz
9 Adiunkt - Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu LUBELSKIE adiunkt 2022-07-12 Zobacz
10 Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechno... OPOLSKIE adiunkt 2022-06-30 Zobacz
11 Adiunkt - Katedra Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki LUBELSKIE adiunkt 2022-09-05 Zobacz
12 RA/04/2022 MAZOWIECKIE Adiunkt 2022-05-03 Zobacz
13 KP/10/2021 MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-08-01 Zobacz
14 WH/10/2021 MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-09-30 Zobacz
15 KZ/12/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2020-10-05 Zobacz
16 MK/19/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-02-19 Zobacz
17 PN/11/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2020-10-10 Zobacz
18 BC/2/2019 MAZOWIECKIE Adiunkt 2019-04-10 Zobacz
19 MB/04/2022 MAZOWIECKIE Adiunkt 2022-09-30 Zobacz
20 WH/12/2019 MAZOWIECKIE Adiunkt 2030-01-01 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..