Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Informacja dotycząca ofert o pracę MAZOWIECKIE . 2021-01-14 Zobacz
2 specjalistów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej POMORSKIE 1.Wymagania niezbędne:a.wykształcenie wyższe magisterskie;b.co najmniej roczne doświadczenie w poradnictwie i/lub szkoleniach na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zakładania, funkcjonowania, rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, prz 2021-09-16 Zobacz
3 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 4 grudnia 2020 roku MAZOWIECKIE 2 wolne stanowiska pracy ds. obsługi organizacyjnej Starosty i Wicestarosty oraz organizacji obsługi interesantów przez Starostę i Wicestarostę w Wydziale Organizacyjno – Prawnym 2020-12-14 Zobacz
4 Adiunkt MAZOWIECKIE adiunkt 2021-10-20 Zobacz
5 Konkurs: adiunkt - Instytut Archeologii LUBELSKIE adiunkt 2021-08-13 Zobacz
6 Konkurs: adiunkt - Katedra Fizyki Teoretycznej LUBELSKIE adiunkt 2021-10-15 Zobacz
7 Konkurs: adiunkt - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości LUBELSKIE adiunkt 2021-08-30 Zobacz
8 Konkurs: adiunkt - Katedra Postępowania Administracyjnego LUBELSKIE adiunkt 2021-09-06 Zobacz
9 Konkurs: adiunkt - Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej LUBELSKIE adiunkt 2021-08-31 Zobacz
10 Konkurs: adiunkt - Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej LUBELSKIE adiunkt 2021-09-10 Zobacz
11 Konkurs: adiunkt w Instytucie Fizyki LUBELSKIE adiunkt 2021-10-15 Zobacz
12 Konkurs: adiunkt - Wydział Zamiejscowy w Puławach LUBELSKIE adiunkt 2021-08-30 Zobacz
13 Konkurs: adiunkt - Instytut Nauk o Polityce i Administracji (NAWA 5) LUBELSKIE adiunkt 2021-09-07 Zobacz
14 Konkurs: adiunkt - Instytut Nauk o Polityce i Administracji (NAWA 6) LUBELSKIE adiunkt 2021-09-07 Zobacz
15 WH/13/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2020-11-20 Zobacz
16 RA/09/2021 MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-09-22 Zobacz
17 PN/11/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2020-10-10 Zobacz
18 AJ/04/2021 MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-06-15 Zobacz
19 KP/10/2021 MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-08-01 Zobacz
20 MK/11/2019 MAZOWIECKIE Adiunkt 2020-02-14 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się