Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1655

123456789
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 110-I/(2/2015) z dnia 30 lipca 2015r. POMORSKIE Inspektor Koordynator 2015-08-14 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 110-I/(1/2015) z dnia 30 lipca 2015r. POMORSKIE Inspektor 2015-08-14 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 110-I/(3/2015) z dnia 4 września 2015 r. POMORSKIE Stażysta 2015-09-21 Zobacz
4 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(4/2015) z dnia 13 października 2015r. Wojewódzki POMORSKIE stażysta 2015-11-06 Zobacz
5 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(1/2016) z dnia 20 stycznia 2016r POMORSKIE Stażysta 2016-02-11 Zobacz
6 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(2/2016) z dnia 24 marca 2016r. POMORSKIE kierownik 2016-04-07 Zobacz
7 Inspektor weterynaryjny KUJAWSKO-POMORSKIE inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 2016-04-22 Zobacz
8 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Księgowy" PODKARPACKIE Księgowy 2016-05-17 Zobacz
9 nabór na stanowisko Administratora KUJAWSKO-POMORSKIE Administrator 2016-07-29 Zobacz
10 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2016) z dnia 29 lipca 2016r. POMORSKIE INSPEKTOR 2016-09-09 Zobacz
11 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o nabor... POMORSKIE Referent ds. świadczeń funduszu alimentacyjnego 2016-10-19 Zobacz
12 Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. funduszu alimentacyjnego POMORSKIE Referent ds. funduszu alimentacyjnego 2016-10-19 Zobacz
13 Wyniki naboru na wolne stanowisko Referent ds. funduszu alimentacyjnego POMORSKIE Referent ds. funduszu alimentacyjnego 2016-10-19 Zobacz
14 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(4/2016) z dnia 2 listopada 2016 r. POMORSKIE Inspektor 2016-11-18 Zobacz
15 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(5/2016) z dnia 9 grudnia 2016 r. POMORSKIE Referent 2016-12-23 Zobacz
16 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kultury i sportu MAZOWIECKIE Pracownik ds. oświaty, kultury i sportu 2017-02-10 Zobacz
17 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(1/2017) z dnia 28 kwietnia 2017r. POMORSKIE Pracownik Gospodarczy 2017-05-12 Zobacz
18 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(2/2017) z dnia 14 czerwca 2017r. POMORSKIE Inspektor 2017-06-30 Zobacz
19 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2017) z dnia 21 czerwca 2017r. POMORSKIE Inspektor 2017-07-06 Zobacz
20 nabór na stanowisko Księgowego KUJAWSKO-POMORSKIE Księgowy 2017-07-14 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..