Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1655

123456789
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Adiunkt MAZOWIECKIE Adiunkt 2022-12-04 Zobacz
2 Adiunkt - Instytut Archeologii LUBELSKIE adiunkt 2022-12-06 Zobacz
3 Adiunkt - Instytut Nauk Chemicznych LUBELSKIE adiunkt 2022-11-02 Zobacz
4 Adiunkt - Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki LUBELSKIE adiunkt 2022-09-23 Zobacz
5 Adiunkt - Katedra Językoznawstwa Angielskiego LUBELSKIE adiunkt 2022-12-09 Zobacz
6 Adiunkt - Katedra Metod Badawczych Zarządzania LUBELSKIE adiunkt 2022-08-30 Zobacz
7 Adiunkt w Instytucie Archeologii LUBELSKIE adiunkt 2022-09-20 Zobacz
8 Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej LUBELSKIE adiunkt 2022-09-10 Zobacz
9 Adiunkt w Katedrze Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej LUBELSKIE adiunkt 2022-08-05 Zobacz
10 Adiunkt 
w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości LUBELSKIE adiunkt 2022-08-25 Zobacz
11 Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych LUBELSKIE adiunkt 2022-09-07 Zobacz
12 Adm/01/2021 MAZOWIECKIE Pracownik sekretariatu naukowego 2021-03-04 Zobacz
13 Adm/02/2021 MAZOWIECKIE Pracownik Sekretariatu Naukowego 2021-04-15 Zobacz
14 Adm/03/2021 MAZOWIECKIE Specjalista ds. zamówień publicznych 2021-05-30 Zobacz
15 Adm/06/2020 MAZOWIECKIE Specjalista ds. realizacji projektów naukowych 2020-08-03 Zobacz
16 Adm/06/2022 MAZOWIECKIE Pracownik ds. administracyjno kadrowych 2022-04-15 Zobacz
17 Adm/07/2022 MAZOWIECKIE Specjalista ds. obsługi projektów naukowych 2022-04-20 Zobacz
18 Adm/2/2022 MAZOWIECKIE Samodzielny księgowy 2022-03-01 Zobacz
19 AJ/04/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2020-07-31 Zobacz
20 AJ/04/2021 MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-06-15 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..