Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 2021-09-08 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Domu Pomocy Społe... ŁÓDZKIE Inspektor 2021-09-20 Zobacz
2 Adiunkt MAZOWIECKIE adiunkt 2021-10-20 Zobacz
3 Adm/01/2021 MAZOWIECKIE Pracownik sekretariatu naukowego 2021-03-04 Zobacz
4 Adm/02/2021 MAZOWIECKIE Pracownik Sekretariatu Naukowego 2021-04-15 Zobacz
5 Adm/03/2021 MAZOWIECKIE Specjalista ds. zamówień publicznych 2021-05-30 Zobacz
6 Adm/06/2020 MAZOWIECKIE Specjalista ds. realizacji projektów naukowych 2020-08-03 Zobacz
7 AJ/04/2020 MAZOWIECKIE Adiunkt 2020-07-31 Zobacz
8 AJ/04/2021 MAZOWIECKIE Adiunkt 2021-06-15 Zobacz
9 AJ/11/2021 MAZOWIECKIE Stypendysta 2021-09-27 Zobacz
10 AJ/4/2019 MAZOWIECKIE Stypendysta 2019-05-31 Zobacz
11 ANIMATOR SPOŁECZNY – umowa zlecenie POMORSKIE ANIMATOR SPOŁECZNY 2021-10-14 Zobacz
12 Anulowanie naboru młodszy archiwista w Archiwum Państwowe w Lublinie w Oddzia... LUBELSKIE młodszy archiwista 2020-11-10 Zobacz
13 AS/14/2020 MAZOWIECKIE Stypendysta-doktorant 2020-12-21 Zobacz
14 Asystent EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, DK/1110/10/08/2021 DOLNOŚLĄSKIE Asystent EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 2021-09-07 Zobacz
15 Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy, DK/1110/14/10/2021 DOLNOŚLĄSKIE Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy 2021-10-29 Zobacz
16 Asystent / Młodszy asystent POZ -Przychodnia w Nysie OPOLSKIE Asystent / Młodszy asystent POZ 2021-02-19 Zobacz
17 Asystent / Młodszy asystent POZ Przychodnia w Nysie OPOLSKIE Asystent / Młodszy asystent POZ 2021-09-24 Zobacz
18 Asystent / Młodszy asystent POZ Przychodnia w Opolu OPOLSKIE Asystent / Młodszy asystent POZ 2021-09-24 Zobacz
19 Asystent rodziny POMORSKIE asystent rodziny 2021-08-17 Zobacz
20 Asystent Rodziny POMORSKIE Asystent Rodziny 2021-10-11 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się