Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6249

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 *Zakup samochodu do przewozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad osą* KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-06-24 09:00 przetarg nieograniczony 2022-07-05 Zobacz
2 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Cyfrowa Gmina Świecie nad Osą KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-11-29 09:00 przetarg nieograniczony 2022-11-30 Zobacz
3 Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec - WYNIKI POSTĘPOWAMIA. DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2014-07-25 Zobacz
4 Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2014-07-09 Zobacz
5 Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI 5 DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2014-07-16 Zobacz
6 Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 z podziałem na dwa zadania - WYN... DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2014-08-28 Zobacz
7 przetarg na usługi restauracyjne dla Przedszkola nr 55 DOLNOŚLĄSKIE 2020-08-11 13:00 przetarg nieograniczony 2020-08-05 Zobacz
8 Zakup kontenerów na boiska w Parzycach, Milikowie i Gierałtowie - Pyatnia i odpowiedzi. DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2014-07-15 Zobacz
9 Dostawa żywności do Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu MAZOWIECKIE 2021-12-14 10:00 przetarg nieograniczony 2021-12-20 Zobacz
10 Zakup i dostawa środków ochronny osobistej dla praconików Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku KUJAWSKO-POMORSKIE 2020-10-28 10:00 przetarg nieograniczony 2021-04-16 Zobacz
11 Zakup i dostawa środków ochronny osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku II KUJAWSKO-POMORSKIE 2020-12-04 10:00 przetarg nieograniczony 2021-04-16 Zobacz
12 Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - wyniki postępowania DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2014-07-04 Zobacz
13 Budowa sali gimnastycznej w Wykrotach - PYTANIA I ODPOWIEDZI 3 DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2014-07-15 Zobacz
14 Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia dla przedszkoli w Gminie Raba Wyżna MAŁOPOLSKIE 2020-07-03 08:00 przetarg nieograniczony 2020-09-10 Zobacz
15 Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli w Gminie Raba Wyżna MAŁOPOLSKIE 2020-06-17 09:00 przetarg nieograniczony 2020-09-10 Zobacz
16 Dostawa placów zabaw dla przedszkoli w Gminie Raba Wyżna - 2 MAŁOPOLSKIE 2020-06-04 09:00 przetarg nieograniczony 2020-09-10 Zobacz
17 Dostawa placów zabaw dla przedszkoli w Gminie Raba Wyżna MAŁOPOLSKIE 2020-05-21 09:00 przetarg nieograniczony 2020-09-10 Zobacz
18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020 DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2020-09-14 Zobacz
19 Plan zamówień publicznych na 2020 r. DOLNOŚLĄSKIE brak przetarg nieograniczony 2020-02-06 Zobacz
20 *Zakup samochodu do przewozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad osą* KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-05-23 09:00 przetarg nieograniczony 2022-05-26 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..