Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6258

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dostawa artykułów biurowych MAZOWIECKIE 2013-03-25 09:45 przetarg nieograniczony 2013-03-15 Zobacz
2 Przygotowanie aplikacji pozwalających na świadczenie elektronicznych usług na platformie ePUAP or... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-08-19 Zobacz
3 Zakup urządzeń do wyposażenia karetek na potrzeby SIPR. MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-08-19 Zobacz
4 Wytworzenie, dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i zintegrowanie z Systemem ePUAP System... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-08-19 Zobacz
5 Dostawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemu ePUAP MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-08-19 Zobacz
6 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę poz... MAZOWIECKIE 2013-09-13 12:00 przetarg nieograniczony 2013-08-20 Zobacz
7 Doradztwo strategiczne w zakresie realizowanych projektów MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-08-23 Zobacz
8 Uzupełnienie systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego dla potrzebws... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-08-26 Zobacz
9 Budowa Edytora Aktów Prawnych wraz z aplikacją umożliwiającą podpisanie i weryfikowanie podpisu e... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-08-31 Zobacz
10 Świadczenie usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) na potrzeby ePUAP MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-09-03 Zobacz
11 Świadczenie usługi asysty technicznej dla systemu DMS CPI MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-09-25 Zobacz
12 Zakup 2826 szt. stanowisk dostępowych (komputery klasy PC) wyposażonych w czytniki kart mikroproc... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-09-27 Zobacz
13 Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego wydruku MAZOWIECKIE 2013-10-17 09:45 przetarg nieograniczony 2013-10-09 Zobacz
14 Dostawa urządzeń drukujących MAZOWIECKIE 2013-10-17 10:45 przetarg nieograniczony 2013-10-09 Zobacz
15 Serwis naprawczy urządzeń kryptograficznych CompCrypt Delta 2S/TLS MAZOWIECKIE 2013-10-18 11:41 przetarg nieograniczony 2013-10-11 Zobacz
16 Przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń informatycznych oraz szkoleń e-learning z z... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-10-11 Zobacz
17 Świadczenie usług i wykonywanie prac w ramach asysty technicznej dla systemu udostępniającego dzi... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-10-14 Zobacz
18 Dostawa sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-10-16 Zobacz
19 Zakup 500 sztuk stanowisk dostępowych wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych i 500 szt. ... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-10-23 Zobacz
20 Zakup urządzeń sieciowych dla ePUAP MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2013-11-07 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..