Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6259

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 01/ZP/2020 - Dostawa dwóch ambulansów medycznych typu C ŚLĄSKIE 2020-02-24 12:00 przetarg nieograniczony 2020-03-03 Zobacz
2 01/ZP/2022 Leki ŚLĄSKIE 2022-03-22 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-03-31 Zobacz
3 02/ZP/2019 Wybór ubezpieczyciela - ubezpieczenie mienia ŚLĄSKIE 2019-04-18 12:00 przetarg nieograniczony 2022-06-30 Zobacz
4 02/ZP/2020 - Defibrylatory ŚLĄSKIE 2020-02-24 12:00 przetarg nieograniczony 2020-02-27 Zobacz
5 02/ZP/2021 Leki, środki dezynfekcyjne i jednorazowe materiały i urządzenia medyczne ŚLĄSKIE 2021-03-31 12:00 przetarg nieograniczony 2021-05-05 Zobacz
6 02/ZP/2022 Jednorazowe materiały i sprzęt medyczny ŚLĄSKIE 2022-03-25 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-04-01 Zobacz
7 03/ZP/2019 - Dostawa dwóch ambulansów typu C ŚLĄSKIE 2019-05-07 12:00 przetarg nieograniczony 2019-05-10 Zobacz
8 03/ZP/2020 - Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Ubezpieczenia świadczeniodawcy ŚLĄSKIE 2020-03-16 12:00 przetarg nieograniczony 2020-03-24 Zobacz
9 03/ZP/2021 Dostawa paliw ŚLĄSKIE 2021-05-20 12:00 przetarg nieograniczony 2021-05-26 Zobacz
10 03/ZP/2022 - Odzież ochronna ŚLĄSKIE 2022-07-14 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-07-14 Zobacz
11 04/ZP/2019 - Dostawa Paliw ŚLĄSKIE 2019-05-17 12:00 przetarg nieograniczony 2022-06-30 Zobacz
12 04/ZP/2020 - Dostawa:Leki ŚLĄSKIE 2020-04-06 12:00 przetarg nieograniczony 2020-04-09 Zobacz
13 04/ZP/2021 Leki, jednorazowe materiały i urządzenia medyczne ŚLĄSKIE 2021-05-19 12:00 przetarg nieograniczony 2021-07-05 Zobacz
14 04/ZP/2022 - Dostawa Paliw ŚLĄSKIE 2022-05-17 12:00 przetarg nieograniczony 2022-05-27 Zobacz
15 05/ZP/2019 - Sprzęt medyczny - Urzadzenia do kompresji klatki piersiowej ŚLĄSKIE 2019-06-05 12:00 przetarg nieograniczony 2019-12-11 Zobacz
16 05/ZP/2020 - Dostawa paliw płynnych dla SPR Sosnowiec ŚLĄSKIE 2020-05-18 12:00 przetarg nieograniczony 2020-05-21 Zobacz
17 05/ZP/2022 Prace remontowe w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie ŚLĄSKIE 2022-06-09 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-06-13 Zobacz
18 06/ZP/2019 - Jednorazowy sprzęt medyczny ŚLĄSKIE 2019-06-28 12:00 przetarg nieograniczony 2019-07-03 Zobacz
19 06/ZP/2020 - Dostawa Paliw ŚLĄSKIE 2020-06-19 10:11 przetarg nieograniczony 2020-06-25 Zobacz
20 06/ZP/2021 - Usługi porządkowo - czystościowe w placówkach należących do SPZOZ Rejonowego Pogotow... ŚLĄSKIE 2021-12-09 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2021-12-23 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..