Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6263

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dostawa samochodu ciężarowego 5 miejscowego o nadwoziu pick-up POMORSKIE 2010-11-04 09:00 przetarg nieograniczony 2016-03-18 Zobacz
2 Dostawa artykułów biurowych MAZOWIECKIE 2013-03-25 09:45 przetarg nieograniczony 2013-03-15 Zobacz
3 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę poz... MAZOWIECKIE 2013-09-13 12:00 przetarg nieograniczony 2013-08-20 Zobacz
4 Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego wydruku MAZOWIECKIE 2013-10-17 09:45 przetarg nieograniczony 2013-10-09 Zobacz
5 Dostawa urządzeń drukujących MAZOWIECKIE 2013-10-17 10:45 przetarg nieograniczony 2013-10-09 Zobacz
6 Serwis naprawczy urządzeń kryptograficznych CompCrypt Delta 2S/TLS MAZOWIECKIE 2013-10-18 11:41 przetarg nieograniczony 2013-10-11 Zobacz
7 Usługa wsparcia technicznego oraz asysta merytoryczna prac w systemie FK MAZOWIECKIE 2014-05-26 10:30 przetarg nieograniczony 2014-05-16 Zobacz
8 Przygotowanie i dostarczenie posiłków w 2015 r. ŚWIĘTOKRZYSKIE 2014-12-17 10:00 przetarg nieograniczony 2014-12-23 Zobacz
9 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY ŚLĄSKIE 2014-12-29 10:00 przetarg nieograniczony 2014-11-28 Zobacz
10 Realizacja projektu pn. "By pomóc rodzinie" LUBELSKIE 2015-01-07 10:00 przetarg nieograniczony 2014-12-30 Zobacz
11 Realizacja projektu pn. "By pomóc rodzinie" LUBELSKIE 2015-01-19 10:00 przetarg nieograniczony 2015-01-09 Zobacz
12 Zagospodarowanie terenu wokół stadionu miejskiego w Połańcu w ramach projektu Rewitalizacja Centr... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015-03-06 11:00 przetarg nieograniczony 2015-04-29 Zobacz
13 Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury tech... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015-03-17 10:00 przetarg nieograniczony 2015-04-29 Zobacz
14 Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja terenu zagroż... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015-03-19 10:00 przetarg nieograniczony 2015-04-29 Zobacz
15 Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach p... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015-03-30 13:00 przetarg nieograniczony 2015-03-18 Zobacz
16 Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury tech... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015-04-01 10:00 przetarg nieograniczony 2015-04-29 Zobacz
17 Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy wraz z zmianą sposobu użytk... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015-04-03 10:00 przetarg nieograniczony 2015-04-29 Zobacz
18 Modernizacja budynku OSP w Jaszczwi PODKARPACKIE 2015-04-08 12:00 zapytanie o cenę 2015-03-27 Zobacz
19 ZARUDNIENIE KOORDYNATORA DS. PROMOCJI PROJEKTU, MONITORINGU I EWALUACJI ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015-04-08 13:00 zapytanie o cenę 2015-03-25 Zobacz
20 ZATRUDNIENIE SPECJALISTY DS. OBSŁUGI BIURA PROJEKTU ORAZ KOMUNIKACJI Z BENEFICJENTAMI ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015-04-08 13:00 zapytanie o cenę 2015-03-25 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..