Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Województwo Stanowisko Termin składania  
1 ZP/3/02/02/2021 MAZOWIECKIE Pracownik Techniczny 2021-02-15 Zobacz
2 Zatrudnię nauczyciela 4 - 5 latków DOLNOŚLĄSKIE nauczyciel przedszkola 2021-12-31 Zobacz
3 ZASTĘPCA DYREKTORA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW OPOLSKIE Zastępca Dyrektora 2021-09-20 Zobacz
4 ZASTĘPCA DYREKTORA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW OPOLSKIE Zastępca Dyrektora 2021-08-16 Zobacz
5 ZASTĘPCA DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU OPOLSKIE Zastępca dyrektora 2019-03-11 Zobacz
6 ZAPYTANIE OFERTOWE ZO-6/ZzP/PBWG/2021 POMORSKIE moderator sesji 2021-06-23 Zobacz
7 ZAPYTANIE OFERTOWE ZO-5/ZzP/PBWG/2021 POMORSKIE moderator sesji 2021-06-23 Zobacz
8 ZAPYTANIE OFERTOWE ZO-4/ZzP/PBWG/2021 POMORSKIE moderator sesji 2021-06-23 Zobacz
9 ZAPYTANIE OFERTOWE ZO-3/ZzP/PBWG/2021 POMORSKIE moderator sesji 2021-06-23 Zobacz
10 ZAPYTANIE OFERTOWE ZO - 2/ZzP/PBWG/2021 POMORSKIE przygotowanie publikacji 2021-04-08 Zobacz
11 Zaproszenie do złożenia oferty na Koordynatora Projektu OPOLSKIE Koordynator Projektu 2020-01-17 Zobacz
12 Zaproszenie do składania ofert - Psycholog ZACHODNIOPOMORSKIE Psycholog 2020-12-14 Zobacz
13 Zaproszenie do składania ofert - Pedagog ZACHODNIOPOMORSKIE Pedagog / Nauczyciel 2020-12-14 Zobacz
14 Zaproszenie do składania ofert na stanowisko specjalista do spraw administrac... ZACHODNIOPOMORSKIE specjalista ds. administracyjno-kadrowych 2021-05-28 Zobacz
15 Zaproszenie do składania ofert na stanowisko specjalista do spraw administrac... ZACHODNIOPOMORSKIE specjalista ds. administracyjno-kadrowych 2021-08-20 Zobacz
16 Zaproszenie do składania ofert na stanowisko specjalista do spraw administrac... ZACHODNIOPOMORSKIE Stanowisko: specjalista ds. administracyjno-kadrowych 2020-09-18 Zobacz
17 Zaproszenie do składania ofert na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY ZACHODNIOPOMORSKIE Główny Księgowy 2020-11-16 Zobacz
18 Zaproszenie do składania ofert na stanowisko do spraw administracyjno-kadrowych ZACHODNIOPOMORSKIE Stanowisko: ds. administracyjno-kadrowych 2020-08-17 Zobacz
19 Zaproszenie do składania ofert - Logopeda ZACHODNIOPOMORSKIE Logopeda 2020-12-14 Zobacz
20 [ZAKOŃCZONY] Samodzielny referent / specjalista do spraw płac ŁÓDZKIE Samodzielny referent / specjalista do spraw płac 2021-11-15 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się