Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
201 Psycholog w Domu dla Dzieci w Olsztynku – ul. Sienkiewicza 26/1, 11-015 Olszt... WARMIŃSKO-MAZURSKIE Psycholog 2021-11-30 Zobacz
202 DORADCA ZAWODOWY - STAŻYSTA Oferta nr DK/1110/17/11/2021 DOLNOŚLĄSKIE Doradca zawodowy –stażysta 2021-11-29 Zobacz
203 Referent / samodzielny referent / specjalista do spraw księgowości ŁÓDZKIE Referent / samodzielny referent / specjalista do spraw księgowości 2021-11-29 Zobacz
204 Specjalista do spraw ochrony danych osobowych ŁÓDZKIE Specjalista do spraw ochrony danych osobowych 2021-11-29 Zobacz
205 Specjalista do spraw BHP ŁÓDZKIE Specjalista do spraw BHP 2021-11-29 Zobacz
206 KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DOLNOŚLĄSKIE Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2021-11-29 Zobacz
207 Samodzielny referent / specjalista do spraw płac ŁÓDZKIE Samodzielny referent / specjalista do spraw płac 2021-11-29 Zobacz
208 Starszy inspektor do spraw BHP ŁÓDZKIE Starszy inspektor do spraw BHP 2021-11-29 Zobacz
209 Nabór na stanowisko Asystent Dyrektora Biura WARMIŃSKO-MAZURSKIE Asystent Dyrektora Biura 2021-11-29 Zobacz
210 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego informatyka w Zespole Obsługi Inf... OPOLSKIE główny informatyk 2021-11-29 Zobacz
211 Nabór na stanowisko Inspektora ds. utrzymania terenów zieleni miejskiej ŁÓDZKIE Inspektor ds. utrzymania terenów zieleni miejskiej 2021-11-29 Zobacz
212 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Informatyk RI DOLNOŚLĄSKIE Starszy Informatyk 2021-11-29 Zobacz
213 Nabór na stanowisko Głównego Księgowego OPOLSKIE Główny Księgowy 2021-11-29 Zobacz
214 Konkurs na stanowisko urzędnicze techniczne w Administracji Domów Mieszkalnyc... LUBUSKIE urzędnicze techniczne 2021-11-29 Zobacz
215 Nabór na stanowisko: Główny specjalista/Specjalista ds. zamówień publicznych POMORSKIE Główny specjalista/Specjalista ds. zamówień publicznych 2021-11-28 Zobacz
216 Ogłoszenie o pracę MAZOWIECKIE Architekt korporacyjny 2021-11-28 Zobacz
217 Oferta pracy nr 6/21 z dnia 15.11.2021 r. – psycholog na zastępstwo POMORSKIE psycholog na zastępstwo 2021-11-28 Zobacz
218 Nabór ofert na stanowisko Referent ds. księgowości KUJAWSKO-POMORSKIE Referent ds. Księgowości 2021-11-27 Zobacz
219 Ogłoszenie o pracę MAZOWIECKIE Specjalista ds. wynagrodzeń 2021-11-27 Zobacz
220 INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY ZACHODNIOPOMORSKIE Asystent 2021-11-26 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się