Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
121 Nabór na stanowisko pracownika do obsługi sekretariatu uczniowskiego DOLNOŚLĄSKIE PRACOWNIK DO OBSŁUGI SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO 2021-10-29 Zobacz
122 Pracownik pralni WIELKOPOLSKIE Pracownik pralni 2021-10-28 Zobacz
123 Starszy specjalista ds. finansowych ŚWIĘTOKRZYSKIE starszy specjalista ds. finansowych 2021-10-28 Zobacz
124 Prezes i Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości MAZOWIECKIE Prezes/Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 2021-10-28 Zobacz
125 Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na sta... MAZOWIECKIE pracownik naukowy – asystent w projekcie 2021-10-28 Zobacz
126 Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze POMORSKIE Strażnik Gminny od Aplikanta do Starszego specjalisty . 2021-10-28 Zobacz
127 Starszy specjalista ds. finansowych ŚWIĘTOKRZYSKIE starszy specjalista ds. finansowych 2021-10-28 Zobacz
128 Nabór na stanowisko Referenta ds. księgowości w Żłobku Miejskim ,,Leśna Polan... ZACHODNIOPOMORSKIE Referent ds. księgowości 2021-10-28 Zobacz
129 Nabór na stanowisko specjalisty ds.płac. DOLNOŚLĄSKIE Specjalista ds.płac 2021-10-27 Zobacz
130 Nabór na stanowisko Specjalisty do spraw wyrobów budowlanych w Wydziale Wyrob... OPOLSKIE Specjalista do spraw wyrobów budowlanych 2021-10-27 Zobacz
131 Ogłoszenie o pracę MAZOWIECKIE Kierownik Wydziału 2021-10-27 Zobacz
132 Referent/Inspektor ds. Zamówień Publicznych ŚLĄSKIE Referent/Inspektor ds. Zamówień Publicznych 2021-10-27 Zobacz
133 Stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego OPOLSKIE Stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego 2021-10-26 Zobacz
134 Stanowisko Specjalistyczne w Zespole Danych Lotniczych MAZOWIECKIE Stanowisko Specjalistyczne w Zespole Danych Lotniczych 2021-10-26 Zobacz
135 Stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej OPOLSKIE Stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej 2021-10-26 Zobacz
136 Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: księgowy WIELKOPOLSKIE Księgowy 2021-10-26 Zobacz
137 Inspekcja - Lublin LUBELSKIE starszy specjalista do spraw interwencyjnych w Wydziale Inspekcji 2021-10-26 Zobacz
138 Ogłoszenie nr 85752 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw obsługi cudzoziemców, obywateli Zjednoczonego Królestwa i podmiotów powierzających cudzoziemcom wykonywanie pracy oraz rejestracji zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2021-10-26 Zobacz
139 Stanowisko Specjalistyczne w Zespole Obsługi Technicznej BHS MAZOWIECKIE Stanowisko Specjalistyczne w Zespole Obsługi Technicznej BHS 2021-10-26 Zobacz
140 Stanowisko ds. zamówień publicznych OPOLSKIE Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-10-26 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się