Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
141 Stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej OPOLSKIE Stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej 2021-10-26 Zobacz
142 Stanowisko ds. zamówień publicznych OPOLSKIE Stanowisko ds. zamówień publicznych 2021-10-26 Zobacz
143 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze - inspektor / PS.VI.111.4... ŚWIĘTOKRZYSKIE Inspektor 2021-10-26 Zobacz
144 Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze: księgowy WIELKOPOLSKIE Księgowy 2021-10-26 Zobacz
145 Ogłoszenie nr 85752 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw obsługi cudzoziemców, obywateli Zjednoczonego Królestwa i podmiotów powierzających cudzoziemcom wykonywanie pracy oraz rejestracji zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2021-10-26 Zobacz
146 Nabór na stanowisko Główny specjalista DOLNOŚLĄSKIE Główny specjalista 2021-10-25 Zobacz
147 Nabór na stanowisko Kierownik Warsztatu LUBELSKIE Kierownik warsztatu 2021-10-25 Zobacz
148 Nabór na stanowisko młodszego specjalisty w pionie wsparcia w Centrum Inżynie... MAZOWIECKIE Młodszy specjalista 2021-10-25 Zobacz
149 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń pomocy społecznej LUBUSKIE stanowisko urzędnicze ds. świadczeń pomocy społecznej 2021-10-25 Zobacz
150 nabór na stanowisko inspektora ochrony danych 0,25 etatu WARMIŃSKO-MAZURSKIE inspektor ochrony danych 2021-10-25 Zobacz
151 Oferta pracy nr 85319 na stanowisko specjalisty do spraw ochrony danych osobo... MAZOWIECKIE specjalista 2021-10-25 Zobacz
152 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ŚLĄSKIE do spraw obsługi posiedzeń 2021-10-25 Zobacz
153 Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu ogłasza nabór na zastępstwo na st... MAZOWIECKIE Referent ds. płac 2021-10-25 Zobacz
154 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. badań w projekcie LUBELSKIE Specjalista ds. badań 2021-10-25 Zobacz
155 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. badań w projekcie LUBELSKIE Specjalista ds. badań 2021-10-25 Zobacz
156 Nabór nr 12 - Kierownik Gminnego Klubu Senior+ DOLNOŚLĄSKIE Kierownik Gminnego Klubu Senior+ 2021-10-25 Zobacz
157 Konkurs na stanowisko eksperta badawczego w projekcie LUBELSKIE Ekspert badawczy 2021-10-25 Zobacz
158 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO ŁÓDZKIE PRACOWNIK SOCJALNY 2021-10-25 Zobacz
159 Nabór na stanowisko młodszego specjalisty w pionie wsparcia w Centrum Inżynie... MAZOWIECKIE Młodszy specjalista 2021-10-25 Zobacz
160 Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds.kadr DOLNOŚLĄSKIE Samodzielny referent ds.kadr 2021-10-25 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się