Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1655

456789101112
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
141 Nabór na stanowisko głownego księgowego WIELKOPOLSKIE główny księgowy 2022-12-12 Zobacz
142 Ogłoszenie nr 111574 LUBELSKIE Inspektor Weterynaryjny 2022-12-11 Zobacz
143 Ogłoszenie nr 111569 LUBELSKIE Inspektor Weterynaryjny 2022-12-11 Zobacz
144 Ogłoszenie nr 111572 LUBELSKIE Inspektor Weterynaryjny 2022-12-11 Zobacz
145 Praca - sprzątaczka w Oddziale Administracyjnym, Sekcja Techniczno-Gospodarcza LUBELSKIE sprzątaczka 2022-12-09 Zobacz
146 Urzędowy Lekarz Weterynarii ŚWIĘTOKRZYSKIE Urzędowy Lekarz Weterynarii 2022-12-09 Zobacz
147 Nabór na stanowisko – Konserwator/kierowca WARMIŃSKO-MAZURSKIE konserwator/kierowca 2022-12-09 Zobacz
148 Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 50 im. Ossolineum we ... DOLNOŚLĄSKIE referent ds. administracyjnych/starszy referent ds. administracyjnych 2022-12-09 Zobacz
149 Adiunkt - Katedra Językoznawstwa Angielskiego LUBELSKIE adiunkt 2022-12-09 Zobacz
150 Specjalista ds. komunikacji MAZOWIECKIE Specjalista 2022-12-09 Zobacz
151 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 67 z dnia 9 listopada 2022 r. MAZOWIECKIE Młodszy Specjalista w pionie wsparcia w Departamencie Komercjalizacji – Dział Marketingu i Sprzedaży 2022-12-09 Zobacz
152 STARSZY SPECJALISTA - nabór 26/2022 POMORSKIE starszy specjalista 2022-12-09 Zobacz
153 Bibliotekarz MAZOWIECKIE Bibliotekarz 2022-12-09 Zobacz
154 Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji POMORSKIE Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji 2022-12-09 Zobacz
155 Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie poszukuje kandydatów na stanowisko... ZACHODNIOPOMORSKIE młodszy archiwista 2022-12-09 Zobacz
156 Starszy inspektor/specjalista do spraw BHP ŁÓDZKIE Starszy inspektor/specjalista do spraw BHP 2022-12-09 Zobacz
157 Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego ŚWIĘTOKRZYSKIE Główny Księgowy 2022-12-09 Zobacz
158 Ogłoszenie nr 25/2021 ŚLĄSKIE Referent 2022-12-09 Zobacz
159 Radca prawny w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku PODLASKIE Radca prawny 2022-12-09 Zobacz
160 Samodzielny referent / specjalista do spraw płac ŁÓDZKIE Samodzielny referent / specjalista do spraw płac 2022-12-09 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..