Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
161 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO ŁÓDZKIE PRACOWNIK SOCJALNY 2021-10-25 Zobacz
162 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. badań w projekcie LUBELSKIE Specjalista ds. badań 2021-10-25 Zobacz
163 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. badań w projekcie LUBELSKIE Specjalista ds. badań 2021-10-25 Zobacz
164 Nabór na stanowisko młodszego specjalisty w pionie wsparcia w Centrum Inżynie... MAZOWIECKIE Młodszy specjalista 2021-10-25 Zobacz
165 Konkurs na stanowisko eksperta badawczego w projekcie LUBELSKIE Ekspert badawczy 2021-10-25 Zobacz
166 Oferta pracy nr 85319 na stanowisko specjalisty do spraw ochrony danych osobo... MAZOWIECKIE specjalista 2021-10-25 Zobacz
167 Młodszy Dyżurny Operacyjny Portu WIELKOPOLSKIE młodszy dyżurny operacyjny portu 2021-10-24 Zobacz
168 Nabór na stanowisko: Specjalista/Główny specjalista ds. zamówień publicznych POMORSKIE Specjalista/Główny specjalista ds. zamówień publicznych 2021-10-24 Zobacz
169 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Koordynator/ koordynatorka otwartej przes... KUJAWSKO-POMORSKIE Koordynator/koordynatorka otwartej przestrzeni Młynów 2021-10-24 Zobacz
170 Elektromonter w Zespole Systemów Specjalnych MAZOWIECKIE Elektromonter w Zespole Systemów Specjalnych 2021-10-23 Zobacz
171 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Stażysta w Sekcji Higieny Kom... ŚLĄSKIE Stażysta 2021-10-22 Zobacz
172 Nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR W ZESPOLE RODZINNYM DOLNOŚLĄSKIE PODINSPEKTOR W ZESPOLE RODZINNYM 2021-10-22 Zobacz
173 Ogłoszenie nr 85670 LUBELSKIE Inspektor do spraw odszkodowań w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2021-10-22 Zobacz
174 Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Promocji i Edukacji WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kierownik Działu Promocji i Edukacji 2021-10-22 Zobacz
175 Nabór na stanowisko Inspektora Ochrony Danych WARMIŃSKO-MAZURSKIE Inspektor Ochrony Danych 2021-10-22 Zobacz
176 Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 5, Zespół Doradców w Mrą... WARMIŃSKO-MAZURSKIE Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 5, Zespół Doradców w Mrągowie, obsługa gminy Sorkwity 2021-10-22 Zobacz
177 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności CHOROBY WEWNĘTRZNE I... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2021-10-22 Zobacz
178 Ogłoszenie o naborze nr 85824 - Młodszy Informatyk LUBUSKIE Młodszy Informatyk 2021-10-22 Zobacz
179 Nabór na stanowisko: Animator kampanii świadomościowej OPOLSKIE Animator kampanii świadomościowej 2021-10-22 Zobacz
180 Starszy Referent, DK/1110/12/09/2021 DOLNOŚLĄSKIE Starszy Referent 2021-10-22 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się