Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6262

34567891011

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
121 Ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla ... WIELKOPOLSKIE 2022-11-29 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
122 Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2023 po... POMORSKIE 2022-12-14 12:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
123 PO.2311.1.2022 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego U... PODKARPACKIE 2022-12-14 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
124 231 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku... ŚLĄSKIE 2022-11-24 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
125 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gmin... PODKARPACKIE 2022-12-06 09:00 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
126 ZMIANA USŁGI OCHRONY ŚLĄSKIE 2022-12-09 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-06 Zobacz
127 Roboty budowlane realizowane w 2023 r. w zakresie wod-kan, CO, gaz (konserwacja, wymiana lub napr... OPOLSKIE 2022-12-22 11:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-06 Zobacz
128 Usługi - Sprzątanie krytej pływalni MOSiR Mielec przy ul. Powstańców Warszawy oraz terenów przyle... PODKARPACKIE 2022-12-13 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-06 Zobacz
129 Informacja o wyborze oferty rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego PODKARPACKIE brak przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
130 Zakup i dostawa stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Piotrowicach DOLNOŚLĄSKIE 2022-12-01 15:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
131 Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego POMORSKIE 2023-01-10 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
132 Sukcesywne dostawy gazu do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ... KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-15 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
133 DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PRODUKCJI PKN ORLEN S.A. LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI... DOLNOŚLĄSKIE 2022-11-29 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
134 245-246 Remont dwóch lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowan... ŚLĄSKIE 2023-01-03 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
135 241-242 Remont dwóch lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowan... ŚLĄSKIE 2022-12-21 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
136 243-244 Remont dwóch lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowan... ŚLĄSKIE 2022-12-22 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
137 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla DPS w Zborowie ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-11-29 23:59 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
138 Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 litrów WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2022-12-01 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
139 UOTT/53/152/2022 nr ref. T737, Przygotowanie i złożenie zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentow... MAZOWIECKIE brak przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
140 ICM-PU-011/2022/OT Serwis modułów energetycznych typu DRUPS MAZOWIECKIE 2022-12-01 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..