Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6260

2345678910

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
101 BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW W GMINIE MIASTA DĘBICA W 2023 ROKU PODKARPACKIE 2022-12-14 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
102 konkurs ofert na: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej LUBUSKIE 2022-12-13 09:00 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
103 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty LUBELSKIE brak tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
104 Prace zduńskie w lokalach gminnych administrowanych przez ZGM Toruń. KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-22 08:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
105 Przetarg na ochrone fizyczna i ochrone mienia budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzk... OPOLSKIE 2022-12-16 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
106 Zakup paliw do pojazdów służbowych i sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku (ZDP) WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2022-12-15 09:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-06 Zobacz
107 Zakup laków wraz z transportem dla DPS Gnojno w 2023 roku ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-12-05 12:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
108 Prenumerata roczna czasopism na 2023 r. MAZOWIECKIE 2022-11-30 15:30 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
109 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Gminnego Przedszkola Marzeń i Talentów w ... DOLNOŚLĄSKIE 2022-12-06 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
110 Rekonstrukcja zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem ce... POMORSKIE brak tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-06 Zobacz
111 Świadczenie usług przygotowania i dostawy gorących posiłków w ramach dożywiania osób dorosłych-kl... POMORSKIE 2022-11-22 11:30 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
112 Usługi ochrony mienia i budynku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st.... MAZOWIECKIE 2022-12-14 10:30 usługi społeczne 2022-12-06 Zobacz
113 świadczenie usług pocztowych ZACHODNIOPOMORSKIE 2022-12-08 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
114 Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Kielcach ŚWIĘTOKRZYSKIE brak zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
115 Remont fontanny przy ul. Rynek w Mielcu PODKARPACKIE 2022-12-06 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-06 Zobacz
116 Sprzedaż i dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku... POMORSKIE 2022-12-13 12:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
117 Dostawa opakowań na opady medyczne dla potrzeb szpitala PODKARPACKIE 2022-12-02 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
118 Naprawa monitoringu na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu PODKARPACKIE 2022-12-14 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
119 Ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla ... WIELKOPOLSKIE 2022-11-29 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
120 Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2023 po... POMORSKIE 2022-12-14 12:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..