Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6258

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
61 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa gazu propan do celów grzewczych w 2023 roku ŁÓDZKIE 2022-12-14 15:00 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
62 Zapytanie ofertowe KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-14 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
63 Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do b... ŚLĄSKIE 2023-01-03 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
64 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym ... MAZOWIECKIE 2022-12-05 10:00 usługi społeczne 2022-12-06 Zobacz
65 2023 I-VII ŚLĄSKIE 2022-12-12 09:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
66 Dostawa sprzętu gastronomicznego do MOW nr 3 w Łodzi ŁÓDZKIE 2022-12-14 12:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
67 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Koper... WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2022-12-08 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
68 Zakup sprzętu komputerowego MAZOWIECKIE 2022-12-13 15:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
69 Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną ni... PODKARPACKIE 2022-12-16 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
70 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: "Dostawa ar... PODKARPACKIE 2022-12-06 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
71 Zakup i dostawa fabrycznie nowych trąbek i akcesoriów na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuv... MAZOWIECKIE 2022-12-14 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
72 Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego i wystawienia opinii referencyjnej, tj.... OPOLSKIE 2022-12-14 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
73 ogłoszenie o prztargu nioeograniczonym publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Polonez Caro KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-20 14:51 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
74 Zapytanie ofertowe- dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej POMORSKIE 2022-12-12 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
75 Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna PODKARPACKIE 2022-12-06 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
76 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ŚWIĘTOKRZYSKIE brak tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
77 Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla uczniów klas Mistrzostwa Sportowego w Zespol... ŚLĄSKIE 2022-12-14 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
78 Dostawa opału – pellet drzewny dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tychach ŚLĄSKIE 2022-12-14 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
79 Zapytanie ofertowe- dostawa nabiału do stołówki szkolnej POMORSKIE 2022-12-12 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
80 Dostawa paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi ŁÓDZKIE 2022-11-22 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..