Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6248

5678910111213

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
161 Informacja o wynikach zapytania - dostawa art. spożywczych DOLNOŚLĄSKIE brak zapytanie o cenę 2022-12-05 Zobacz
162 Zakup art. chemicznych, gospodarstwa domowego oraz rękawic jednorazowych dla DPS Gnojno w 2023 roku ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-12-02 12:00 zapytanie o cenę 2022-12-05 Zobacz
163 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiek... WIELKOPOLSKIE 2022-12-15 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-05 Zobacz
164 Odbiór, transport i utylizacji odpadów medycznych i odpadów innych niż komunalne w roku 2023 PODKARPACKIE 2022-12-02 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-05 Zobacz
165 Na sukcesywne bezgotówkowe zakupy paliwa w systemie kart flotowych MAZOWIECKIE 2022-12-12 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-05 Zobacz
166 Dostawa paliwa do środków transportowych, sprzętu i urządzeń grzewczych Przedsiębiorstwa Unieszko... KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-05 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-05 Zobacz
167 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych ... LUBUSKIE brak tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-05 Zobacz
168 Dostawa sprzętu komputerowego do MOW nr 3 w Łodzi ŁÓDZKIE 2022-12-02 12:00 zapytanie o cenę 2022-12-05 Zobacz
169 Remont pracowni gastronomicznej w MOW nr 3 w Łodzi ŁÓDZKIE 2022-12-08 12:00 zapytanie o cenę 2022-12-05 Zobacz
170 Zakup i dostawa fabrycznie nowego klarnetu na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. J... MAZOWIECKIE 2022-12-13 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-05 Zobacz
171 Informacja o wyborze oferty - DAK.26.26.2022 PODKARPACKIE brak zapytanie o cenę 2022-12-05 Zobacz
172 Montaż instalacji systemu monitoringu w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lubaczowie - powtórka PODKARPACKIE 2022-12-12 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-05 Zobacz
173 Rozstrzygnięcie postepowania - Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług dla osób z... POMORSKIE 2022-12-05 08:00 przetarg nieograniczony 2022-12-05 Zobacz
174 Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia na: „Sukces... brak 2022-12-05 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-05 Zobacz
175 Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-12-02 11:00 zapytanie o cenę 2022-12-05 Zobacz
176 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2022-12-12 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-05 Zobacz
177 Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Mieleckim Inkubatorem Przedsiębiorczości (MInP) PODKARPACKIE 2022-12-05 09:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-05 Zobacz
178 Plan postępowań na rok 2022 WARMIŃSKO-MAZURSKIE brak tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-05 Zobacz
179 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, będącego ... POMORSKIE 2022-12-12 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-05 Zobacz
180 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, będącego ... POMORSKIE 2022-11-14 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-05 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..