Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6256

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
41 Na sukcesywne usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych MAZOWIECKIE 2022-12-16 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
42 Dostawa paliwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu WIELKOPOLSKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
43 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2023 POMORSKIE 2022-12-14 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
44 Sprzedaż drewna należącego do PGW WP RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni w Poznaniu, Nadzór Wodny Szamo... MAZOWIECKIE 2022-12-21 09:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
45 Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego i wystawienia opinii referencyjnej, tj.... PODKARPACKIE 2022-12-12 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
46 Dostawa, zakup paliw do pojazdów i urządzeń technicznych MAZOWIECKIE 2022-12-15 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
47 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1151D DOLNOŚLĄSKIE 2022-12-14 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-07 Zobacz
48 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2022-12-28 11:00 usługi społeczne 2022-12-07 Zobacz
49 Opracowanie Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej dla Dróg Powiatu Pułtuskiego MAZOWIECKIE 2022-12-12 09:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
50 Zapytanie ofertowe: Dostawa opału drzewnego - pelletu dla Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko WIELKOPOLSKIE brak zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
51 Usunięcie istniejącego fundamentu i wykonanie nowegofundamentu ogrodzenia PODLASKIE 2022-12-02 15:00 zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
52 Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kami... ŚWIĘTOKRZYSKIE brak tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
53 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-09 09:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
54 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM Na sprzedaż surowca drzewnego MAZOWIECKIE 2022-12-06 07:05 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
55 CATERING DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PODKARPACKIE 2022-12-15 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
56 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2022-12-13 14:00 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
57 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa gazu propan do celów grzewczych w 2023 roku ŁÓDZKIE 2022-12-14 15:00 przetarg nieograniczony 2022-12-06 Zobacz
58 Zapytanie ofertowe KUJAWSKO-POMORSKIE 2022-12-14 10:00 zapytanie o cenę 2022-12-06 Zobacz
59 Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do b... ŚLĄSKIE 2023-01-03 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-06 Zobacz
60 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym ... MAZOWIECKIE 2022-12-05 10:00 usługi społeczne 2022-12-06 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..