Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
21 Asystent Rodziny POMORSKIE Asystent Rodziny 2021-11-09 Zobacz
22 Asystent Rodziny POMORSKIE Asystent Rodziny 2021-10-11 Zobacz
23 ASYSTENT RODZINY POMORSKIE ASYSTENT RODZINY 2021-11-26 Zobacz
24 ASYSTENT RODZINY POMORSKIE ASYSTENT RODZINY 2021-08-17 Zobacz
25 Asystent rodziny w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce MAZOWIECKIE asystent rodziny 2021-11-02 Zobacz
26 Audytor wewnętrzny w Krajowym Zasobie Nieruchomości MAZOWIECKIE Audytor wewnętrzny 2021-11-02 Zobacz
27 BC/05/2021 MAZOWIECKIE Doktorant Stypendysta 2021-06-15 Zobacz
28 BC/14/2019 MAZOWIECKIE Stypendysta 2019-12-12 Zobacz
29 BC/18/2020 MAZOWIECKIE Stypendysta 2021-01-29 Zobacz
30 BC/2/2019 MAZOWIECKIE Adiunkt 2019-04-10 Zobacz
31 BC/3/2019 MAZOWIECKIE Doktorant Stypendysta 2019-04-10 Zobacz
32 Bibliotekarz MAZOWIECKIE Bibliotekarz 2021-12-15 Zobacz
33 Bibliotekarz - animator kultury MAZOWIECKIE Bibliotekarz - animator kultury 2021-12-15 Zobacz
34 Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zadzimiu – filia w Zygrach i w... ŁÓDZKIE Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zadzimiu – filia w Zygrach i w Małyniu 2021-06-15 Zobacz
35 DIAGNOSTA LABORATORYJNY MAZOWIECKIE DIAGNOSTA LABORATORYJNY 2021-12-31 Zobacz
36 DIAGNOSTA LABORATORYJNY MAZOWIECKIE DIAGNOSTA LABORATORYJNY 2021-10-31 Zobacz
37 DIAGNOSTA LABORATORYJNY Z UPRAWNIENIAMI SEROLOGICZNYMI MAZOWIECKIE DIAGNOSTA LABORATORYJNY Z UPRAWNIENIAMI SEROLOGICZNYMI 2021-10-31 Zobacz
38 DIETETYK –umowa zlecenie POMORSKIE DIETETYK 2021-06-09 Zobacz
39 DIETETYK –umowa zlecenie POMORSKIE DIETETYK 2021-06-28 Zobacz
40 Doktorant - Stypendysta MAZOWIECKIE Doktorant - Stypendysta 2021-12-10 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się