Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 6250

123456789

  Nazwa zamówienia Województwo Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy artykułów czystościowych, chemicznych oraz artykułów ochron... ŁÓDZKIE 2022-12-12 09:00 zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
22 Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach. AD.272... ŚWIĘTOKRZYSKIE 2022-12-08 12:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
23 NZI.261.69.2022 - „Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Zakładu Ziel... ŚLĄSKIE 2022-12-05 11:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
24 NZI.261.70.2022 - " „Toaleta na Nikiszu w Katowicach” - 2 ŚLĄSKIE 2022-11-30 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
25 NZI.261.67.2022 - „Ochrona osób i mienia Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach w 2023 roku” ŚLĄSKIE 2022-12-05 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
26 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola miej... PODKARPACKIE 2022-12-07 09:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-07 Zobacz
27 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla osób dorosłych objętych ... MAZOWIECKIE 2022-12-07 10:00 usługi społeczne 2022-12-07 Zobacz
28 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dębicy PODKARPACKIE 2022-12-15 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
29 Przetarg na "Sprzedaż drewna pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, administ... MAZOWIECKIE 2022-11-25 14:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
30 Dostawa gazu propan w 2023 r. POMORSKIE 2022-12-15 09:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
31 Dostawa żywności dla Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego w ... ŚLĄSKIE 2022-12-16 09:00 zapytanie o cenę 2022-12-07 Zobacz
32 Dostawa oleju do celów grzewczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi ŁÓDZKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
33 Na sukcesywne usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych MAZOWIECKIE 2022-12-16 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
34 Dostawa paliwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu WIELKOPOLSKIE 2022-12-07 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
35 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2023 POMORSKIE 2022-12-14 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
36 Sprzedaż drewna należącego do PGW WP RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni w Poznaniu, Nadzór Wodny Szamo... MAZOWIECKIE 2022-12-21 09:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
37 Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego i wystawienia opinii referencyjnej, tj.... PODKARPACKIE 2022-12-12 09:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2022-12-07 Zobacz
38 Dostawa, zakup paliw do pojazdów i urządzeń technicznych MAZOWIECKIE 2022-12-15 10:00 przetarg nieograniczony 2022-12-07 Zobacz
39 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1151D DOLNOŚLĄSKIE 2022-12-14 10:00 tryb podstawowy z możliwością negocjacji 2022-12-07 Zobacz
40 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2022-12-28 11:00 usługi społeczne 2022-12-07 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..