Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1659

123456789
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
81 Młodszy wychowawca w Hufcu Pracy w Białymstoku PODLASKIE Młodszy wychowawca 2022-12-22 Zobacz
82 Starszy Specjalista ds. utrzymania nawierzchni drogowych Lotniska Chopina MAZOWIECKIE Starszy Specjalista ds. utrzymania nawierzchni drogowych Lotniska Chopina 2022-12-22 Zobacz
83 Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Zespol... POMORSKIE Starszy Inspektor Weterynaryjny 2022-12-22 Zobacz
84 Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Zespol... POMORSKIE Starszy Inspektor Weterynaryjny 2022-12-22 Zobacz
85 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze MAZOWIECKIE SPECJALISTY D/S KADROWYCH 2022-12-22 Zobacz
86 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 70 z dnia 21 listopada 2022 r. MAZOWIECKIE Starszy Specjalista w pionie wsparcia, Departament Komercjalizacji – Dział Marketingu i Sprzedaży 2022-12-21 Zobacz
87 Specjalista ds. współpracy z partnerami biznesowymi MAZOWIECKIE Specjalista ds. współpracy z partnerami biznesowymi 2022-12-21 Zobacz
88 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista ds. certyfikacji MAZOWIECKIE Specjalista ds. certyfikacji 2022-12-20 Zobacz
89 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista ds. homologacji MAZOWIECKIE Pracownik techniczny 2022-12-20 Zobacz
90 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik techniczny MAZOWIECKIE Pracownik techniczny 2022-12-20 Zobacz
91 Konkursu dla lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratunkowych POMORSKIE Lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratunkowych 2022-12-19 Zobacz
92 Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Dębicy. PODKARPACKIE Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. 2022-12-19 Zobacz
93 KONKURS NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. KADR DOLNOŚLĄSKIE Samodzielny referent ds. kadr 2022-12-19 Zobacz
94 Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji POMORSKIE Specjalista ds. inwestycji 2022-12-18 Zobacz
95 Konkurs na stanowisko post-doc LUBELSKIE post-doc 2022-12-18 Zobacz
96 Młodszy Specjalista w Zespole Koordynacji Odpraw Pasażerów i Obsługi Statków ... MAZOWIECKIE Młodszy Specjalista w Zespole Koordynacji Odpraw Pasażerów i Obsługi Statków Powietrznych 2022-12-17 Zobacz
97 Główny księgowy WARMIŃSKO-MAZURSKIE Główny Księgowy 2022-12-16 Zobacz
98 Konkurs na stanowisko profesora instytutu MAŁOPOLSKIE profesor instytutu 2022-12-16 Zobacz
99 Konkurs na stanowisko adiunkta w Grupie Biogeografii Molekularnej i Systematy... MAŁOPOLSKIE adiunkt 2022-12-16 Zobacz
100 PRACA GŁÓWNY KSIĘGOWY WARMIŃSKO-MAZURSKIE Główny Księgowy 2022-12-16 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..