Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1586

123456789
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
61 Wykładowca w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości LUBELSKIE wykładowca 2022-08-30 Zobacz
62 Wykładowca - Instytut Ekonomii i Finansów LUBELSKIE wykładowca 2022-08-30 Zobacz
63 Nauczyciel wychowania przedszkolnego DOLNOŚLĄSKIE nauczyciel wychowania przedszkolnego 2022-08-26 Zobacz
64 Adiunkt 
w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości LUBELSKIE adiunkt 2022-08-25 Zobacz
65 Programista Java MAZOWIECKIE Programista Java 2022-08-21 Zobacz
66 Wykładowca - Instytut Nauk o Kulturze LUBELSKIE wykładowca 2022-08-15 Zobacz
67 Informatyk MAZOWIECKIE informatyk 2022-08-12 Zobacz
68 NAUCZYCIELE ŚLĄSKIE NAUCZYCIELE 2022-08-10 Zobacz
69 MO/14/2022 MAZOWIECKIE Postdoc / inżynier oprogramowania kwantowego 2022-08-10 Zobacz
70 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności psychiatria OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
71 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych ... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
72 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności medycyna rodzinna OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
73 Konkurs na stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w specjalności diagnostyka l... OPOLSKIE Adiunkt/Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
74 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w gr. pracowników dydaktyc... OPOLSKIE Adiunkt/ Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
75 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w grupie pracowników dydak... OPOLSKIE Adiunkt / Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
76 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych ... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
77 Konkurs na stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w specjalności biochemia OPOLSKIE Adiunkt/Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
78 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności biochemia OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
79 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych ... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
80 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w grupie pracowników dydak... OPOLSKIE Adiunkt/ Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..