Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
101 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. obsługi klienta i archiwum zakładowego USC ŁÓDZKIE Podinspektor ds. obsługi klienta i archiwum zakładowego USC 2021-10-29 Zobacz
102 KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO LUBELSKIE główny księgowy 2021-10-29 Zobacz
103 Nabór na stanowisko Głównego Księgowego WIELKOPOLSKIE Główny Księgowy 2021-10-29 Zobacz
104 Nabór na wolne stanowisko - Główny księgowy WARMIŃSKO-MAZURSKIE Główny księgowy 2021-10-29 Zobacz
105 Ogłoszenie nr 85697 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa (Delegatura w Zamościu) 2021-10-29 Zobacz
106 Nabór na stanowisko Bibliotekarz WIELKOPOLSKIE bibliotekarz 2021-10-29 Zobacz
107 Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy, DK/1110/14/10/2021 DOLNOŚLĄSKIE Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy 2021-10-29 Zobacz
108 Pracownik socjalny POMORSKIE Pracownik socjalny 2021-10-29 Zobacz
109 Stanowisko Specjalistyczne w Zespole Utrzymania (Zielona Góra) MAZOWIECKIE Stanowisko Specjalistyczne w Zespole Utrzymania (Zielona Góra) 2021-10-29 Zobacz
110 Starszy analityk/analityk w Zespole Klimatu i Energii. MAZOWIECKIE Starszy analityk/analityk w Zespole Klimatu i Energii. 2021-10-29 Zobacz
111 Ogłoszenie nr 86166 / 19.10.2021 LUBELSKIE Specjalista 2021-10-29 Zobacz
112 Ogłoszenie nr 86167 / 19.10.2021 LUBELSKIE Inspektor Nadzoru Budowlanego 2021-10-29 Zobacz
113 Główny księgowy DOLNOŚLĄSKIE Główny księgowy 2021-10-29 Zobacz
114 inspektor ochrony zabytków, stanowisko zabytków nieruchomych PODLASKIE inspektor ochrony zabytków 2021-10-29 Zobacz
115 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych LUBUSKIE ds. kancelaryjnych i kadrowych 2021-10-29 Zobacz
116 Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego DOLNOŚLĄSKIE kierownik gospodarczy 2021-10-29 Zobacz
117 Nabór na stanowisko pracownika do obsługi sekretariatu uczniowskiego DOLNOŚLĄSKIE PRACOWNIK DO OBSŁUGI SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO 2021-10-29 Zobacz
118 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. windykacji LUBUSKIE ds. windykacji 2021-10-29 Zobacz
119 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny Specjalista – Project Menager MAZOWIECKIE Główny Specjalista – Project Manager 2021-10-29 Zobacz
120 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. najmu nieruchomości LUBUSKIE ds. najmu nieruchomości 2021-10-29 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się