Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1588

2345678910
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
101 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w specjalności okulistyka OPOLSKIE Adiunkt / Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
102 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w specjalności onkologia OPOLSKIE Adiunkt / Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
103 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności medycyna rodzinna OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
104 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności okulistyka OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
105 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych ... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
106 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych ... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
107 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w specjalności pediatria OPOLSKIE Adiunkt / Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
108 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych ... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
109 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych ... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
110 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności reumatologia OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
111 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w grupie pracowników dydak... OPOLSKIE Adiunkt/ Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
112 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych ... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
113 Konkurs na stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w specjalności biochemia OPOLSKIE Adiunkt/Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
114 Konkurs na stanowisko Profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w... OPOLSKIE Profesor uczelni / Profesor 2022-08-08 Zobacz
115 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w specjalności radiologia ... OPOLSKIE Adiunkt/Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
116 Konkurs na stanowisko Profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w... OPOLSKIE Profesor uczelni / Profesor 2022-08-08 Zobacz
117 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w gr. pracowników dydaktyc... OPOLSKIE Adiunkt/ Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
118 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności diagnostyka laborato... OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
119 Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności chirurgia dziecięca OPOLSKIE Asystent/Wykładowca 2022-08-08 Zobacz
120 Konkurs na stanowisko Adiunkt / Starszy Wykładowca w grupie pracowników dydak... OPOLSKIE Adiunkt/ Starszy Wykładowca 2022-08-08 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..