Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1588

123456789
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
21 Nauczyciel biologii DOLNOŚLĄSKIE Nauczyciel biologii 2022-12-31 Zobacz
22 Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości DOLNOŚLĄSKIE Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości 2022-12-31 Zobacz
23 Szpital zatrudni lekarza neurologa ŚLĄSKIE lekarz specjalista w dziedzinie neurologii 2022-12-31 Zobacz
24 Zakład Poprawczy w Barczewie zatrudni lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży WARMIŃSKO-MAZURSKIE Lekarz psychiatra 2022-12-31 Zobacz
25 Ogłoszenia na lekarzy wyznaczonych - prace zlecone 2022 KUJAWSKO-POMORSKIE LEKARZ WETERYNARII 2022-12-31 Zobacz
26 Unieważnienie naboru OPOLSKIE specjalista ds. kadr i płac 2022-12-31 Zobacz
27 Zakład Poprawczy w Barczewie zatrudni nauczyciela psychologa WARMIŃSKO-MAZURSKIE Nauczyciel psycholog 2022-12-31 Zobacz
28 Nauczyciel języka angielskiego DOLNOŚLĄSKIE Nauczyciel języka angielskiego 2022-12-31 Zobacz
29 Specjalista w Dziale Organizacji Ochrony Radiologicznej ŁÓDZKIE Specjalista 2022-12-31 Zobacz
30 Zakład Poprawczy w Barczewie zatrudni kucharza WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kucharz 2022-12-31 Zobacz
31 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2022-11-30 Zobacz
32 Profesor uczelni - Instytut Archeologii LUBELSKIE profesor uczelni 2022-10-14 Zobacz
33 Pracownik Ochrony WIELKOPOLSKIE Pracownik Ochrony 2022-09-30 Zobacz
34 Staż: Straż Ochrony Lotniska WIELKOPOLSKIE Staż: Straż Ochrony Lotniska 2022-09-30 Zobacz
35 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko PODKARPACKIE Rzemieślnik specjalista / konserwator 2022-09-30 Zobacz
36 Psycholog w Domu dla Dzieci w Olsztynku – ul. Sienkiewicza 26/1, 11-015 Olszt... WARMIŃSKO-MAZURSKIE Psycholog 2022-09-30 Zobacz
37 MB/04/2022 MAZOWIECKIE Adiunkt 2022-09-30 Zobacz
38 Asystent - Instytut Informatyki LUBELSKIE asystent 2022-09-15 Zobacz
39 Konkurs otwarty na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Elektroniki i Technik I... LUBELSKIE Adiunkt 2022-09-15 Zobacz
40 Asystent - Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych LUBELSKIE asystent 2022-09-15 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..