Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
41 stażysta/młodszy asystent POMORSKIE stażysta/młodszy asystent 2021-11-10 Zobacz
42 nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania ni... KUJAWSKO-POMORSKIE lekarz weterynarii 2021-11-10 Zobacz
43 Kierownik Działu Ekonomicznego MAZOWIECKIE Kierownik Działu Ekonomicznego 2021-11-08 Zobacz
44 Ogłoszenie o pracę MAZOWIECKIE Młodszy Analityk 2021-11-06 Zobacz
45 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy nr 86070 - Archiwista w Oddziale V MAZOWIECKIE Archiwista 2021-11-05 Zobacz
46 Nabór do służby 2021. Ogłoszenie o naborze do służby. WARMIŃSKO-MAZURSKIE Starszy ratownik-kierowca. 2021-11-05 Zobacz
47 DIAGNOSTA LABORATORYJNY Mikrobiologia MAZOWIECKIE DIAGNOSTA LABORATORYJNY 2021-11-05 Zobacz
48 Nabór na stanowisko Specjalista ds. realizacji kursów zawodowych OPOLSKIE Specjalista ds. realizacji kursów zawodowych 2021-11-05 Zobacz
49 Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(10/2021) z dnia 13 października 2021r. POMORSKIE Referent 2021-11-04 Zobacz
50 Monter sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych MAZOWIECKIE Monter sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych 2021-11-03 Zobacz
51 Ogłoszenie nr 85915 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Wydziale Finansów i Certyfikacji (Delegatura w Zamościu) 2021-11-03 Zobacz
52 starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Archiwów (zastępstwo) MAZOWIECKIE starszy specjalista 2021-11-03 Zobacz
53 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 18.10.2021 r. WARMIŃSKO-MAZURSKIE starszy referent ds. finansowo - administracyjnych 2021-11-03 Zobacz
54 Księgowy/a WARMIŃSKO-MAZURSKIE Księgowy/a 2021-11-03 Zobacz
55 Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych MAZOWIECKIE Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych 2021-11-03 Zobacz
56 Referent Prawny do spraw obsługi prawnej w Wydziale Prawnym w Rzeszowie PODKARPACKIE Referent Prawny 2021-11-02 Zobacz
57 Audytor wewnętrzny w Krajowym Zasobie Nieruchomości MAZOWIECKIE Audytor wewnętrzny 2021-11-02 Zobacz
58 Asystent rodziny w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce MAZOWIECKIE asystent rodziny 2021-11-02 Zobacz
59 Ogłoszenie nr 85991 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad urzędami stanu cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Delegatura w Chełmie) 2021-11-02 Zobacz
60 Ogłoszenie nr 85947 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2021-11-02 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się