Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu głównego Przejdź do panelu logowania Przejdź do mapy bip Przejdź do treści Przejdź do mapy serwisu
Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1585

123456789
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
41 Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy/wykładowcy w Instytucie Psychologii OPOLSKIE starszy wykładowca/wykładowcy 2022-09-05 Zobacz
42 Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii OPOLSKIE Adiunkt 2022-09-05 Zobacz
43 Wykładowca - Katedra Postępowania Administracyjnego LUBELSKIE wykładowca 2022-09-01 Zobacz
44 Nabór na pracownika socjalnego LUBUSKIE Pracownik socjalny 2022-08-31 Zobacz
45 Nauczyciel oligofrenopedagog MAZOWIECKIE nauczyciel 2022-08-31 Zobacz
46 Nauczyciel języka angielskiego MAZOWIECKIE nauczyciel 2022-08-31 Zobacz
47 Kierownik gospodarczy MAZOWIECKIE Kierownik gospodarczy + kadry 2022-08-31 Zobacz
48 Nauczyciel świetlicy MAZOWIECKIE nauczyciel świetlicy 2022-08-31 Zobacz
49 Nauczyciel doradca zawodowy MAZOWIECKIE Nauczyciel doradca zawodowy 2022-08-31 Zobacz
50 Terapeuta WWRD MAZOWIECKIE nauczyciel 2022-08-31 Zobacz
51 AJ/05/2022 MAZOWIECKIE Adiunkt 2022-08-31 Zobacz
52 PSYCHOONKOLOG MAZOWIECKIE PSYCHOONKOLOG 2022-08-31 Zobacz
53 Nabór na wolne stanowisko pracy Nauczyciel teoretycznej oraz praktycznej nauk... ŚLĄSKIE Nauczyciel 2022-08-31 Zobacz
54 Nauczyciel przedmiotów zawodowych dla zawodu Technik Informatyk WIELKOPOLSKIE Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie Technik Informatyk 2022-08-31 Zobacz
55 Oferta pracy - nauczyciel języka hiszpańskiego WIELKOPOLSKIE Nauczyciel języka hiszpańskiego 2022-08-31 Zobacz
56 OSOBA SPRZĄTAJĄCA MAZOWIECKIE OSOBA SPRZĄTAJĄCA 2022-08-31 Zobacz
57 Stażysta w Dziale Podziału Bojowego MAZOWIECKIE Stażysta w Dziale Podziału Bojowego 2022-08-31 Zobacz
58 REFERENT ŚLĄSKIE REFERENT 2022-08-31 Zobacz
59 Zatrudnienie nauczycieli DOLNOŚLĄSKIE nauczyciel 2022-08-31 Zobacz
60 Adiunkt - Katedra Metod Badawczych Zarządzania LUBELSKIE adiunkt 2022-08-30 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.Zapoznałem się..